EN

Gramatika a lexikon češtiny

KARLÍK, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6845-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gramatika a lexikon češtiny
Autoři KARLÍK, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, 118 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6845-2
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 1. 2015 15:31.
Anotace
V příručce jsou představeny základní ideje, které vedly k formulovaní dvou vlivných koncepcí generativní gramatiky, tzv. lexikalistická hypotéza a nelexikalistická hypotéza. Jazyková data, která potřebuje generativní gramatika, jsou zčásti jiná, než jsou data, se kterými pracuje deskriptivní gramatika. Hlavním cílem této příručky je proto poskytnout studentům formou několika případových studií analýzy empirických dat o češtině poznávaných generativní gramatikou.
Anotace anglicky
This handbook presents the basic ideas which lead to a formulation of two influential concepts of generative grammar, the so-called lexicalist hypothesis and nonlexicalist hypothesis. The language data with which works generative grammar partly differ from those used by descriptive grammar. Thus, the main goal of this handbook is to provide students with analyses of empirical data on the Czech language relevant for generative grammar in a form of case studies.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 12:23

Další aplikace