VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Modelling of physical phenomena in teaching process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 91-95. ISBN 978-80-7231-961-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelling of physical phenomena in teaching process
Název česky Modelování fyzikálních jevů ve výuce
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014), od s. 91-95, 5 s. 2014.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00075831
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-961-9
Klíčová slova česky Dynamický model; modelování; web; ICT vzdělávání
Klíčová slova anglicky Dynamic model; modeling; web; ICT education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 19. 3. 2015 11:14.
Anotace
Paper and realized research dealing with the problem of the making and use of computer models in school teaching. Work with models and even with the computer can be understood as inter-subject binding, for example, between physics and mathematics, computer science, technology, or other objects. Modelling of phenomena or processes is used in engineering and science, however we can also take advantage of his strengths in education. Computer models, work with graphs and other visual means to help to students understanding of phenomena and processes. The paper presents an extended Web dynamic modeling in physics developed by using PHP and JavaScript. It is an easily accessible tool for teaching at all levels of education. This tool was created based on our research among teachers. The research survey was conducted through an e-questionnaire. The aim of the research was to determine the current status of the development and use of computer models in education at primary and secondary schools in the Czech Republic and Slovakia.
Anotace česky
Příspěvěk a realizovaný výzkum se zabývají problémem používání a tvorby počítačových modelů ve školské výuce. Práci s modely a to i s těmi počítačovými lze chápat jako mezipředmětovou vazbu například mezi fyzikou a matematikou, informatikou, technikou, eventuálně dalšími předměty. Modelování jevů nebo dějů je používáno v technice i vědě, nicméně jeho přednosti můžeme využít i ve vzdělávání. Počítačové modely, práce s grafy a jiné vizualizační prostředky usnadňují studentům pochopení zkoumaných jevů a dějů. Příspěvek prezentuje webové rozšíření dynamického modelování ve fyzice vyvinuté pomocí PHP a JavaScriptu. Považujeme to za snadno dostupný nástroj pro výuku na všech úrovních vzdělávání. Tento nástroj byl vytvořen na základě našeho výzkumu mezi učiteli. Výzkum byl proveden prostřednictvím e-dotazníku. Cílem výzkumu bylo zjistit aktuální stav vývoje a použití počítačových modelů ve vzdělávání na základních a středních školách v České republice a na Slovensku.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 20:00