VEŠKRNA, Martin a Václav PŘENOSIL. Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Název česky Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Název anglicky Applications for the acquiring and analysis of data from two parameter spectrometric system
Autoři VEŠKRNA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Kód RIV RIV/00216224:14330/14:00073279
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky FD-11; digitalizace; spectrometrie; dvouparametrický; DCapture
Klíčová slova anglicky FD-11; digitizing; spectrometric; two-parameter; DCapture
Technické parametry Ověřeno testy za použití signálního generátoru i spektrometrického detektoru s reálným zdrojem záření. Výsledky byly porovnány s dříve používanými aplikacemi a se simulací typu Monte Carlo.
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 16. 4. 2015 10:05.
Anotace
Aplikace Dcapture slouží k průběžnému zachytávání a následnému zpracování dat z vyvíjeného dvouparametrického spektrometrického systému FD-11 ŠOHAJ. Dvouparematrický spektrometrický systém FD-11 ŠOHAJ vznikl jako výsledek projektu SPEKTRUM TAČR, je chráněn dvěma užitnými vzory a dokáže pracovat řádově o dva řády rychleji než dovadní spetrometry, přečemž jeho amplitudová rozlišovací schopnost dosahuje řádu 10e4. Vstupní signál je systémem FD-11 ŠOHAJ předzpracován a přenesen do aplikace Dcapture, kde dochází ke shromažďování dat v diskriminační matici. Shromažďovaná data jsou validována v rámci projektu vyvinutými filtračními a validačními metodami. Tuto matici je možné uložit a dále zpracovat v nástrojích pro dekonvoluci přístrojového spektra.
Anotace anglicky
Application DCapture is used to acquire and analysis data from two-parameter spectrometric system FD-11 SOHAJ. Two-parameter spectrometric system FD-11 SOHAJ came as a result of the project SPECTRUM TACR. It is protected by two utility models. Its data rate is two orders of magnitude faster than current spectrometeres, and its amplitude distinction reaches 10E4. Input signal is pre-processed in system FD-11 ŠOHAJ and then transferee to DCapture application and stored in discrimination matrix. The collected data are validated within a project developed filtering and validation methods. Application DCapture allows analyse and save this discrimination matrix for future processing.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dcapture.zip Licence  Verze souboru Veškrna, M. 26. 6. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1187306/Dcapture.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1187306/Dcapture.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1187306/Dcapture.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1187306/Dcapture.zip?info
Vloženo
Čt 26. 6. 2014 17:11, RNDr. Martin Veškrna

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Martin Veškrna, učo 256569
Atributy
 

Dcapture.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1187306/Dcapture.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1187306/Dcapture.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
3,8 MB
Hash md5
9ab1d8ffd933279f2219c5557667c2b4
Vloženo
Čt 26. 6. 2014 17:11
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2022 01:11