VEŠKRNA, Martin and Václav PŘENOSIL. Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému (Applications for the acquiring and analysis of data from two parameter spectrometric system). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Name in Czech Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Name (in English) Applications for the acquiring and analysis of data from two parameter spectrometric system
Authors VEŠKRNA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00073279
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) FD-11; digitalizace; spectrometrie; dvouparametrický; DCapture
Keywords in English FD-11; digitizing; spectrometric; two-parameter; DCapture
Technical parameters Ověřeno testy za použití signálního generátoru i spektrometrického detektoru s reálným zdrojem záření. Výsledky byly porovnány s dříve používanými aplikacemi a se simulací typu Monte Carlo.
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 16. 4. 2015 10:05.
Abstract
Aplikace Dcapture slouží k průběžnému zachytávání a následnému zpracování dat z vyvíjeného dvouparametrického spektrometrického systému FD-11 ŠOHAJ. Dvouparematrický spektrometrický systém FD-11 ŠOHAJ vznikl jako výsledek projektu SPEKTRUM TAČR, je chráněn dvěma užitnými vzory a dokáže pracovat řádově o dva řády rychleji než dovadní spetrometry, přečemž jeho amplitudová rozlišovací schopnost dosahuje řádu 10e4. Vstupní signál je systémem FD-11 ŠOHAJ předzpracován a přenesen do aplikace Dcapture, kde dochází ke shromažďování dat v diskriminační matici. Shromažďovaná data jsou validována v rámci projektu vyvinutými filtračními a validačními metodami. Tuto matici je možné uložit a dále zpracovat v nástrojích pro dekonvoluci přístrojového spektra.
Abstract (in English)
Application DCapture is used to acquire and analysis data from two-parameter spectrometric system FD-11 SOHAJ. Two-parameter spectrometric system FD-11 SOHAJ came as a result of the project SPECTRUM TACR. It is protected by two utility models. Its data rate is two orders of magnitude faster than current spectrometeres, and its amplitude distinction reaches 10E4. Input signal is pre-processed in system FD-11 ŠOHAJ and then transferee to DCapture application and stored in discrimination matrix. The collected data are validated within a project developed filtering and validation methods. Application DCapture allows analyse and save this discrimination matrix for future processing.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dcapture.zip Licence  File version Veškrna, M. 26. 6. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187306/Dcapture.zip
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1187306/Dcapture.zip
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1187306/Dcapture.zip?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1187306/Dcapture.zip?info
Uploaded/Created
Thu 26. 6. 2014 17:11, RNDr. Martin Veškrna

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Martin Veškrna, učo 256569
Attributes
 

Dcapture.zip

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187306/Dcapture.zip
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1187306/Dcapture.zip
File type
ZIP archive (application/zip)
Size
3,8 MB
Hash md5
9ab1d8ffd933279f2219c5557667c2b4
Uploaded/Created
Thu 26. 6. 2014 17:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 05:50