VLČKOVÁ, Kateřina and Jan MAREŠ. Měření znalostí a dovedností (Measuring knowledge and skills). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Měření znalostí a dovedností
Name (in English) Measuring knowledge and skills
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan MAREŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00073718
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) měření; znalosti; dovednosti
Keywords in English measuring; knowledge; skills
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 27. 6. 2014 09:43.
Abstract
Workshop se zaměřoval na teorii a praxi měření znalostí a dovedností ve vzdělávacím kontextu. Podporoval rozvoj základních dovedností a zkušeností s didaktickým testováním a byl orientován prakticky. Byl zaměřen na rozvoj dovednosti specifikovat měřené znalosti a dovednosti, zvážit výhody a nevýhody různých způsobů měření, generovat testové otázky, empiricky vyhodnotit jejich kvalitu – psychometrické charakteristiky a kvalitu celého testu. Vedoucí workshopu byl dr. S. Ježek z FSS MU.
Abstract (in English)
The workshop focused on theory and praxis of measurement of knowledge and skills in educational context. The workshop supported the development of basic skills and experiences in educational testing and was practically oriented. It focused on the development of skills for specifying measured knowledge and skills, for awareness of advantages and disadvantages of different measurement approaches, test item development, and empirical evaluation of their quality - psychometrical parameters and the quality of the whole test. The lecturer of the workshop was dr. S. Ježek from Faculty of Social Sciences at Masaryk University in Brno.
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf  Vlčková, K. 27. 6. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 27. 6. 2014 09:41, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
53,5 KB
Hash md5
d47366edd0243fb35b070b29f0853c1a
Uploaded/Created
Fri 27. 6. 2014 09:41

Pozvanka_SEME2014_Jezek2.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1187323/Pozvanka_SEME2014_Jezek2.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
4,5 KB
Hash md5
4a9778bfe51cfca652ae3ca3defc004d
Uploaded/Created
Fri 27. 6. 2014 09:42
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 20:37