MACHÁČKOVÁ, I, V PTÁČEK and A BUČÁNKOVÁ. Zkušenosti s využitím čmeláka zemního (Bombus terrestris L., Apidae) ve šlechtění ozimné řepky (Brassica napus L.). Úroda 12. 2012, p. 21-26.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkušenosti s využitím čmeláka zemního (Bombus terrestris L., Apidae) ve šlechtění ozimné řepky (Brassica napus L.)
Authors MACHÁČKOVÁ, I, V PTÁČEK and A BUČÁNKOVÁ.
Edition Úroda 12, 2012.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: Mgr. Alena Votavová, Ph.D., učo 85063. Changed: 27. 6. 2014 13:33.
Links
TA01020969, research and development projectName: Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:59