Informační systém MU
SVATOŇOVÁ, Hana a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině : materiál pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 9788021067981.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mapujeme v krajině : materiál pro učitele
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana a Marta ROMAŇÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 113 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 9788021067981
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 29. 6. 2020 04:47.
Zobrazeno: 4. 8. 2020 05:50