WINTEROVÁ, Alena and Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice.
Authors WINTEROVÁ, Alena and Alena MACKOVÁ.
Edition 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha, 621 s. 2014.
Publisher Linde
Other information
ISBN 9788072019403
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/6/2021 06:23.
PrintDisplayed: 27/7/2021 10:01