MALÝ, Tomáš. Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity. Brno v minulosti a dnes, Brno: Archiv města Brna, 2013, roč. 26, č. 1, s. 83-103. ISSN 0524-689X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity
Název anglicky A tempting alchemy and promptly disclosed Rosicrucians: searching for the philosopher's stone in Brno in times of baroque religiosity
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno v minulosti a dnes, Brno, Archiv města Brna, 2013, 0524-689X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00075866
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Brno; rosenkruciáni; 18. století; alchymie; rituály; odkouzlení
Klíčová slova anglicky Brno; Rosicrucians; 18th century; alchemy; rituals; disenchantment
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 21. 10. 2016 21:32.
Anotace
Studie je věnována brněnskému rosenkruciánskému sdružení, jehož existence je vymezena přelomem let 1743 a 1744. Rozsáhlý materiál, který k případu vyprodukovaly zemské i centrální habsburské úřady, umožňuje popsat základní rituály a představy členů sdružení, analyzovat postoje jednotlivých aktérů (členů bratrstva, úředníků, právníků, panovnice, církevních představitelů) a zamyslet se nad možnostmi interpretace celého případu v kontextu tehdejších politických, náboženských i obecně kulturních souvislostí. Ukazuje se, že brněnskou kauzu lze vnímat jako součást jisté přechodné fáze mezi ještě „barokním“, sakralizovaným systémem trestní justice, a osvícenským oddělením náboženských deliktů od provinění proti společenskému řádu, jaké lze pozorovat v zákonících z 80. let 18. století.
Anotace anglicky
The study deals with the Brno Rosicrucian society, the existence of which is delimited by the turn of the year 1744. Extensive materials produced for this case by provincial and central Habsburg authorities enable us to describe the basic rituals and ideas of the members of the society, analyse the attitudes of individual participants (members of the brotherhood, officials, lawyers, the sovereign, church representatives), and think about the possibilities of interpretation of the whole case in the context of period political, religious, and general cultural situation. It seems that the Brno case can be seen as a part of a certain transitory stage between the still "Baroque", sacralized system of criminal justice and Enlightened absolutism separation of religious offences from violations of social order, which can be found in statute books from the 1780s.
Návaznosti
MUNI/A/0824/2013, interní kód MUNázev: Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Akronym: Země a kulturní identita)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 10. 2019 00:59