MAREK, Vladimír. Diagnostika a léčba diabetes mellitus z pohledu praktického lékaře (Diagnostics and treatment of diabetes mellitus from the point of view of a general practitioner). Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, vol. 16, No 4, p. 434-437. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diagnostika a léčba diabetes mellitus z pohledu praktického lékaře
Name (in English) Diagnostics and treatment of diabetes mellitus from the point of view of a general practitioner
Authors MAREK, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta, 2014, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30202 Endocrinology and metabolism
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00075868
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) diabetes mellitus; praktický lékař • diagnostika
Keywords in English diabetes mellitus; general practitioner; diagnostics
Tags EL OK
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 30. 6. 2014 16:15.
Abstract
Pacienti s diabetem mellitus tvoří velkou část pacientů v ordinacích praktických lékařů. Většina nemocných je dnes diagnostikována právě praktickými lékaři, a to často náhodně. Praktický lékař by měl sledovat a léčit nekomplikované diabetiky 2. typu a koordinovat péči o ně s ostatními specialisty. Komplikovanější nemocné a diabetiky 1. typu by měl odeslat k dispenzarizaci na odborné pracoviště. Součástí dispenzarizace je potom i léčba přidružených onemocnění a očkování diabetiků. U seniorů nelze pominout ani vlivy psychosociální, vliv rodiny a opatřujících osob.
Abstract (in English)
Patients with diabetes mellitus form a large proportion of the patients seeing general practitioners. These days, most of the patients with diabetes are in fact diagnosed by CPs, often randomly. A CP should monitor and treat uncomplica¬ted cases of type 2 diabetes and to coordinate the care for these patients with other specialists. Complicated cases and patients with type 1 diabetes should be sent for monitoring at a specialised centre. In such cases, treatment of accompanying diseases and vaccination of the diabetic patients forms a part of the patient monitoring programme as well. In seniors, it is also important to factor in psychosocial influences and the influence of the family and other caregivers.
PrintDisplayed: 26. 9. 2021 01:44