KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2 (Jurisdiction of the public prosecutor’s office). Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, vol. 19, 2-3, p. 42-48, 38-41, 11 pp. ISSN 1211-2860.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2
Name (in English) Jurisdiction of the public prosecutor’s office
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2014, 1211-2860.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Obsah čísla časopisu.
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00075876
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Státní zastupitelství; příslušnost
Keywords in English Public prosecutor’s office; statutory jurisdiction
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12. 3. 2015 15:42.
Abstract
Článek se zabývá na konkrétních kauzách otázkou příslušnosti státního zastupitelství v trestním řízení. Příslušnost státního zastupitelství není stanovena ústavou, ale jen zákony. I ty jsou však závazné. Proto je nutné je dodržovat, dokud zákonodárce nestanoví volnější pravidla pro určení příslušnosti státního zastupitelství. Při takové změně by však již neměla být uplatněna vazba příslušnosti soudce pro přípravné řízení na změnu této příslušnosti ve státním zastupitelství. Automatická změna soudce pro přípravné řízení se změnou státního zastupitelství, např. formou odnětí a přikázání věci u státního zastupitelství individuálním právním aktem, narušuje zásadu zákonného soudce, určeného dle obecných zákonných pravidel. Článek vyšel na pokračování ve dvou číslech časopisu.
Abstract (in English)
Referring to specific cases, the article deals with the issue of jurisdiction of the state prosecutor’s office in criminal proceedings. Jurisdiction of the state prosecutor’s office is not determined by the Constitution, it is determined only by Acts. However, also these Acts are binding. It is therefore necessary to comply with them until the legislatures stipulate more liberal rules for determination of the state prosecutor’s office jurisdiction. However, in such case the change of jurisdiction of a judge involved in a pre-trial should not be tied to the change of jurisdiction of the state prosecutor’s office. Automatic change of a pre-trial judge and a state prosecutor’s office, e.g. in the form of withdrawing from and ordering the case to a state prosecutor’s office by an individual legal act breaches the principle of the statutory judge determined according to general statutory rules.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx Licence Creative Commons  File version Koudelka, Z. 2. 5. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx?info
Uploaded/Created
Mon 2. 5. 2016 09:18, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Attributes
 

Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
71 KB
Hash md5
d99fba31035928172273fee5e0118bcd
Uploaded/Created
Mon 2. 5. 2016 09:18

Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
67,1 KB
Hash md5
3d662d65c77a0156568c8ac9c44032ba
Uploaded/Created
Mon 2. 5. 2016 09:21

Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1187957/Prislusnost_statniho_zastupitelstvi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
624 KB
Hash md5
075f19f478f27abee9fc86ef884cc26b
Uploaded/Created
Mon 2. 5. 2016 09:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 02:09