VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině (Language of Czechs abroad). In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 204-210. ISBN 978-80-210-6800-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mluva Čechů v cizině
Name (in English) Language of Czechs abroad
Authors VOJTOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS, p. 204-210, 7 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00075897
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6800-1
Keywords (in Czech) kontaktová lingvistika; dialektologie; jazyková menšina
Keywords in English contact linguistics; dialectology; language minority
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 13/3/2015 14:03.
Abstract
Příspěvek podává základní přehled o jednotlivých českých menšinách ve světě a o výsledcích dosavadních bádání v této oblasti. Studium jazyka těchto minorit tvoří nedílnou součást poznání vývoje češtiny. Hlavní pozornost je věnována popisu a rozboru mluvy jedné z těchto menšin, a to mluvy vídeňských Čechů. Výzkum mluvy vídeňských Čechů v letech 1993 až 1997 přinesl informace o soudobém stavu mluvy Vídeňanů mluvících česky a zároveň postihl vývojové tendence v jejich jazyce. Pozornost byla také věnována jazyku českého vídeňského tisku. Výsledky bádání byly publikovány v knize U nás ve Vídni (1999).
Abstract (in English)
The contribution provides a basic overview of Czech minorities abroad and a summarization of research results relating to this topic. Studies in language of those minority is a traditional part of knowledge of the language development. Attention is paid mainly to the description and analysis of language of one of those minorities, namely to the language of Czechs living in Vienna. The research of language of Viennese Czechs carried out from 1993 to 1997 brought information about contemporary situation of their language as well as information about tendencies of development on their language. Attention was also paid to the language of the Czech press in Vienna. Results of this research were published in the book U nás ve Vídni (In our Vienna: a rough translation; 1999).
PrintDisplayed: 26/2/2021 09:02