AMIRI, Moslem and Václav PŘENOSIL. General Solutions for MTTF and Steady-State Availability of NMR Systems. In Reconfigurable and Communication-Centric Systems-on-Chip (ReCoSoC), 2014 9th International Symposium on. Montpellier, France: IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN 978-1-4799-5810-8. doi:10.1109/ReCoSoC.2014.6861344.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name General Solutions for MTTF and Steady-State Availability of NMR Systems
Name in Czech Obecné řešení pro MTTF systémů a ustálené dostupnost NMR systémů
Authors AMIRI, Moslem (364 Islamic Republic of Iran, guarantor, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Montpellier, France, Reconfigurable and Communication-Centric Systems-on-Chip (ReCoSoC), 2014 9th International Symposium on, p. 1-4, 4 pp. 2014.
Publisher IEEE
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00073280
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-1-4799-5810-8
Doi http://dx.doi.org/10.1109/ReCoSoC.2014.6861344
UT WoS 000345225900014
Keywords (in Czech) NMR systémy; střední doba do poruchy; ustálený stavu dostupnosti; Markovovy modely; obecné řešení.
Keywords in English NMR systems; Mean time to failure; Steady state availability; Markov models; General solutions.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 13. 4. 2015 15:35.
Abstract
Voting redundancy is a well-known technique to improve the fault tolerance of digital systems. Calculation of reliability and availability is a necessary part of every fault tolerant system design. Conventional techniques, including block diagram method, are unsuccessful when there is dependent failure, repair, or standby operation in the system. Use of Markov models also almost fails when system is composed of many elements or is repairable. However, the alternatives to reliability and availability, i.e. mean time to failure and steady state availability, respectively, are easily measurable using Markov graphs. In this paper, novel general form solutions for calculation of mean time to failure and steady-state availability of N-modular redundancy systems are presented.
Abstract (in Czech)
Hlasovací redundance je dobře známá technika pro zlepšení odolnost proti chybám digitálních systémů. Výpočet spolehlivosti a dostupnosti je nezbytnou součástí každého systému odolného proti chybám návrhu. Běžné techniky, včetně metody blokového schéma, jsou neúspěšné, pokud jsou závislé na kvantifikaci selhání, oprav nebo pohotovostních režimů provozu systému. Použití Markovových modelů také téměř selže, pokud je systém složený z mnoha prvků nebo jej lze opravit. Nicméně, alternativy k spolehlivosti a dostupnosti, tj střední doba do poruchy, respektivě ustálenou dostupnost, jsou snadno měřitelné pomocí Markovových grafů. V tomto článku je prezentováno nové řešení pro výpočet průměrné doby do poruchy a ustáleného stavu dostupnosti N-modulárních redundantních systémů.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
General_Solutions_for_MTTF.pdf Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 19. 7. 2018

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 19. 7. 2018 13:06, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Moslem Amiri, Ph.D., učo 328023
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Attributes
 

General_Solutions_for_MTTF.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
304,1 KB
Hash md5
ff8c89814902a8f6fcb507e5c618d842
Uploaded/Created
Thu 19. 7. 2018 13:06

General_Solutions_for_MTTF.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1188194/General_Solutions_for_MTTF.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
13,4 KB
Hash md5
877ba83bdc508108de43a3b007cef7b0
Uploaded/Created
Thu 19. 7. 2018 13:18
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 8. 2022 15:14