ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT and Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce (Research methodology). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 65 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodologie výzkumné práce
Name (in English) Research methodology
Authors ZHÁNĚL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vladimír HELLEBRANDT (703 Slovakia, belonging to the institution) and Martin SEBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 65 pp. 1, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 10103 Statistics and probability
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00075922
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-6875-9
Keywords (in Czech) kvalitativní výzkum; kvantitativní výzkum; projekt; věda; výzkumné metody
Keywords in English Qualitative Research; Quantitative Research; Project; Science; Research Methods
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 9/4/2015 08:47.
Abstract
Publikace Metodologie výzkumné práce je jedním z výstupů projektu IMPACT Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Brno. Cílem publikace je poskytnou studentům doktorského studia základní poznatky z oblasti metodologie vědy s odkazy na další relevantní literaturu. Učební text je strukturován do tří částí věnovaných základním pojmům metodologie vědy, kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu z hlediska jejich charakteristiky a struktury.
Abstract (in English)
The publication Research methodology is one of the outputs of the IMPACT project at the Faculty of Sports Studies of Masaryk University in Brno. Its aim is to provide doctoral students with the basic knowledge of science methodology with references to other relevant literature. The textbook is structured into three parts dealing with basic concepts of science methodology, and quantitative and qualitative research in terms of their characteristics and structure.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, internal MU codeName: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 17/6/2021 11:54