KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice (The structure of sports performance in rhythmic gymnastics). In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 49-51, 3 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Struktura sportovního výkonu v moderní gymnastice
Name (in English) The structure of sports performance in rhythmic gymnastics
Authors KAPOUNKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Struktura sportovního výkonu, p. 49-51, 3 pp. 1, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00075939
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-6695-3
Keywords (in Czech) moderní gymnastika; sportovní výkon v MG; flexibilita; svalové dysbalance v MG; koordinačně estetická disciplína
Keywords in English rhythmic gymnastics; sports performance in the RG; flexibility; muscle imbalance in RG; coordination aesthetic discipline
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Changed: 2/8/2014 11:16.
Abstract
Moderní gymnastika (MG) patří svým výkonem mezi sporty koordinačně estetické. Základem sportovního výkonu v MG je dokonalé zvládnutí složitého komplexu pohybových úkonů. Výkon v MG ovlivňují faktory pohybové, psychické a estetické. Nejdůležitější pohybovou schopností je koordinace a flexibilita. Charakteristické pro MG je předvedení sestav s náčiním (švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha). Výkon je kontinuální a intenzita kolísá. Nejčastěji využívanými pohybovými strukturami jsou různé poskoky a skoky, obraty a rovnovážné prvky. Mezi limitující faktory v MG patří i somatické předpoklady. MG patří mezi sporty s nízkou úrazovostí. Objevují se ale funkční poruchy páteře a svalové dysbalance.
Abstract (in English)
Rhythmic gymnastice (RG) is one of our sports performance between coordinately aesthetic . The basis of sports performance in the RG is a perfect mastery of a complex motion tasks. Performance in the RG factors influencing physical , psychological and aesthetic . The most important physical skills , coordination and flexibility. Characteristic RG 's demonstration kits with equipment ( rope, hoop , ball , clubs , ribbon ) . Performance is continuous and intensity varies. The most commonly used motion structures are different jumps, turns and elements of balance. Among the limiting factors in RG include somatic conditions . RG is one of the sports with low injury rates . But there is a functional disorder of the spine and muscle imbalance .
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, internal MU codeName: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 21/7/2019 15:06