VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku (The structure of the performance in sports/gymnastics aerobics). In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 62-66, 5 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku
Name (in English) The structure of the performance in sports/gymnastics aerobics
Authors VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Struktura sportovního výkonu, p. 62-66, 5 pp. 1, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00075943
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-6695-3
Keywords (in Czech) sportovní/gymnastický aerobik; motorické schopnosti; somatotyp; fyziologická analýza
Keywords in English sports/gymnastics aerobics; motor abilities; somatotype; physiological analysis
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Changed: 19/7/2014 17:00.
Abstract
Kapitola se zabývá strukturou výkonu v gymnastickém/sportovním aerobiku a to jak z pohledu pohybové analýzy, kdy je pozornost věnována jednotlivým motorickým schopnostem a jejich uplatnění v průběhu výkonu, tak z pohledu fyziologie zátěže, psychologické charakteristiky nebo somatických předpokladů závodníka.
Abstract (in English)
The chapter presents the structure of performance in sports/gymnastics aerobics namely from the perspective of the movement analysis (the attention is dedicated to motor abilities and its use during the performance), physiology, psychological caracteristics or somatic preconditions of competitors.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0221, internal MU codeName: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 5/8/2020 11:02