Informační systém MU
SLIACKY, Jiří. Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál. Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, č. 2, s. 36-42. ISSN 0323-0449.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál
Název anglicky Teaching situation : Dribbling between teaching styles or Who's afraid of the spectrum
Autoři SLIACKY, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Komenský, Masarykova univerzita, 2013, 0323-0449.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/13:00075951
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky Výuková situace ; didaktický řídicí styl ; tělesná výchova
Klíčová slova anglicky Teaching situation ; teaching style ; Physical Education
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D., učo 102450. Změněno: 8. 7. 2014 22:49.
Anotace
Cílem předkládaného příspěvku je ukázat, jak mohou učitelem použité didaktické řídicí styly ovlivňovat kvalitu výuky tělesné výchovy. Příspěvek přináší nejprve popis výukové situace z výuky tělesné výchovy dívek v 6. ročníku základní školy. Dívky v jejím rámci nacvičují správnou techniku basketbalového driblinku na místě i v pohybu. Uvedená situace byla následně podrobena analýze z hlediska využití didaktických řídicích stylů. Na základě provedené analýzy byla z pohledu kvalitativního hodnocení výukových situací označena jako nerozvinutá. Proto byla následně navržena alternativní úprava výukové situace, která zahrnovala použití dalších dvou didaktických řídicích stylů. Závěry z přezkoumání této navržené alterace vedly k posunu kvalitativního hodnocení výukové situace na úroveň rozvíjející.
Anotace anglicky
The aim of the present paper is to show how the teacher used teaching styles affect the quality of the teaching of physical education. The paper brings the first description of the teaching situation of the teaching of physical education of girls in the sixth class of lower-secondary school. Girls in this situation practicing the correct technique of the basketball dribbling motionless and in motion. The situation was subsequently subjected to analysis in terms of the use of teaching styles. On the basis of the analysis was made from the perspective of a qualitative evaluation of the teaching situations marked as backward. Therefore, was subsequently proposed an alternative edit teaching situation, which included the use of two other teaching styles. The conclusions from the review of this proposed alteration led to shift in the qualitative evaluation of the teaching situation of the evolving level.
Zobrazeno: 7. 12. 2023 12:31