VIZVÁRY, Martin and Jan VYKOPAL. Future of DDoS Attacks Mitigation in Software Defined Networks. In Sperotto, Anna and Doyen, Guillaume and Latré, Steven and Charalambides, Marinos and Stiller, Burkhard. Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2014. p. 123-127. ISBN 978-3-662-43861-9. doi:10.1007/978-3-662-43862-6_15.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Future of DDoS Attacks Mitigation in Software Defined Networks
Name in Czech Budoucnost DDoS útoků v Programovatelných sítích
Authors VIZVÁRY, Martin (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Jan VYKOPAL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Berlin, Monitoring and Securing Virtualized Networks and Services, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8508, p. 123-127, 5 pp. 2014.
Publisher Springer Berlin Heidelberg
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14610/14:00073229
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-3-662-43861-9
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43862-6_15
UT WoS 000347615900015
Keywords in English Software Defined Networking; SDN; Distributed Denial of Service Attack; DDoS; OpenFlow; security; detection; mitigation
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Changed: 1. 4. 2015 08:55.
Abstract
Traditional networking is being progressively replaced by Software Defined Networking (SDN). It is a new promising approach to designing, building and managing networks. In comparison with traditional routed networks, SDN enables programmable and dynamic networks. Although it promises more flexible network management, one should be aware of current and upcoming security threats accompanied with its deployment. Our goal is to analyze SDN accompanied with OpenFlow protocol from the perspective of Distributed Denial of Service attacks (DDoS). In this paper, we outline our research questions related to an analysis of current and new possibilities of realization, detection and mitigation of DDoS attacks in this environment.
Abstract (in Czech)
Tradiční síťování se postupně mění na programově definované síťování (Software Defined Networking; SDN). Jde o nový slibný koncept pro návrh, stavbu a správu sítí. V porovnání s tradičními směrovanými sítěmi, nabízí SDN programovatelné a dynamické sítě. I když však SDN nabízí flexibilnější správu sítě, měli bychom si být vědomi potenciálních bezpečnostních hrozeb spojených s jejích nasazováním. Naším cílem je analyzovat SDN ve spojení s protokolem OpenFlow z pohledu distribuovaných útoku odepření služby (DDoS). V tomto článku popisujeme výzkumné otázky spojené s analýzou současných a nových možností realizace, odhalováni a zmírnění DDoS útoků v tomto prostředí.
Links
VG20132015103, research and development projectName: Kybernetický polygon (Acronym: KYPO)
Investor: Ministry of the Interior of the CR, Cybernetic Proving Ground
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf Future of DDoS Attacks Mitigation in Software Defined Networks - AIMS 2014 presentation Licence Creative Commons  File version Vizváry, M. 9. 7. 2014

Properties

Description
Future of DDoS Attacks Mitigation in Software Defined Networks - AIMS 2014 presentation
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1188398/ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1188398/ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 9. 7. 2014 15:10

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689
  • a concrete person RNDr. Martin Vizváry, učo 255917
  • a concrete person RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., učo 98724
Attributes
 

ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1188398/ddos-attack-mitigation-presentation-aims2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
350,4 KB
Hash md5
bb12e72c38a5d3256aab7e56a73f62b0
Uploaded/Created
Fri 16. 1. 2015 12:25

presentation.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/presentation.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1188398/presentation.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5 KB
Hash md5
2b5873ebf575b3d87f47c9f4d2f87955
Uploaded/Created
Wed 9. 7. 2014 15:13
ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf Future of DDoS Attacks Mitigation in Software Defined Networks - AIMS 2014 paper Licence Creative Commons  File version Vizváry, M. 9. 7. 2014

Properties

Description
Future of DDoS Attacks Mitigation in Software Defined Networks - AIMS 2014 paper
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1188398/ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1188398/ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 9. 7. 2014 15:10

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689
  • a concrete person RNDr. Martin Vizváry, učo 255917
  • a concrete person RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., učo 98724
Attributes
 

ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1188398/ddos-attacks-mitigation-paper-aims2014.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
174,6 KB
Hash md5
ac2179ae0708ed7f8a36d5c2f5c904b2
Uploaded/Created
Fri 16. 1. 2015 12:25

Future_of_DDoS_Attacks_Mitigation_in_Software_Defined_Networks.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1188398/Future_of_DDoS_Attacks_Mitigation_in_Software_Defined_Networks.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1188398/Future_of_DDoS_Attacks_Mitigation_in_Software_Defined_Networks.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
12,4 KB
Hash md5
504b8b34e74d2d9998b19b134907ab79
Uploaded/Created
Wed 9. 7. 2014 15:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:27