VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ a Václav PŘENOSIL. ClassificatorScript - Aplikace pro zpracování surových dat z dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ClassificatorScript - Aplikace pro zpracování surových dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Název česky ClassificatorScript - Aplikace pro zpracování surových dat z dvouparametrického spektrometrického systému
Název anglicky ClassificatorScript - Application for processing raw data from two-parametric spectrometric system
Autoři VEŠKRNA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Zdeněk MATĚJ (203 Česká republika, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW ClassificatorScript
Kód RIV RIV/00216224:14330/14:00073283
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky FD-11; digitalizace; spectrometrie; dvouparametrický; ClassificatorScript
Klíčová slova anglicky FD-11; digitizing; spectrometric; two-parameter; ClassificatorScript
Technické parametry Ověřeno testy za použití signálního generátoru i spektrometrického detektoru se zdrojem záření. Výsledky byly porovnány s dříve používanými aplikacemi.
Změnil Změnil: RNDr. Martin Veškrna, učo 256569. Změněno: 13. 4. 2015 13:10.
Anotace
Aplikace ClassificatorScript slouží k vyhodnocení surových dat ze spektrometrického systému FD-11 ŠOHAJ. Vstupní data je možné načítat z datového souboru na pevném disku nebo přijímat v reálném čase pomocí UDP paketů přímo ze systému FD-11. Vlastní zpracování dat zahrnuje eliminaci šumu způsobenou nízkofrekvenčními složkami analogového signálu, sloučení oddělených větví předzesilovače a následně výpočet deponované energie zachycené částice a diskriminačního parametru. Během zpracování signálu dochází ke shromáždění řady statistických údajů, na základě kterých je možné kontrolovat funkci spektrometrického systému a diagnostikovat případné závady. Výsledná data je možné odesílat pomocí UDP paketů a přímo zobrazovat v aplikaci DCapture nebo ukládat do CSV matice.
Anotace anglicky
The application ClassificatorScript is used to processing raw data from spectrometric system FD-11 SOHAJ. Input data is able to read from file from disk or catching UDP packets direct from spectrometric system FD-11. Data processing consists of elimination of low frequency noise, fusing two signal branches with different amplification, calculation of energy of detected particle and computing the discrimination parameter. During the data processing the statistic data is stored and evaluated. Based on this statistic data it is possible to check the state of spectrometric system and diagnose the possible failure. It is possible to send the processed data using UDP packets or store to discrimination matrix.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ClassificatorScript.zip Licence  Verze souboru Veškrna, M. 12. 7. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1188653/ClassificatorScript.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1188653/ClassificatorScript.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1188653/ClassificatorScript.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1188653/ClassificatorScript.zip?info
Vloženo
So 12. 7. 2014 13:47, RNDr. Martin Veškrna

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Martin Veškrna, učo 256569
  • osoba RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Atributy
 

ClassificatorScript.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1188653/ClassificatorScript.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1188653/ClassificatorScript.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
1 MB
Hash md5
def3499dca06a3dd5e1adfa48710a412
Vloženo
So 12. 7. 2014 13:47
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 05:41