EN

Fictional Stories as an Occasion for Narrative Sharing of Tacit Knowledge in Teacher Training

KRÁTKÁ, Jana. Fictional Stories as an Occasion for Narrative Sharing of Tacit Knowledge in Teacher Training. In Garry Lee. Advances in Educational Research: Applied social science, Vol. 52. Newark: IERI, 2014. s. 273-278, 6 s. ISBN 978-1-61275-066-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fictional Stories as an Occasion for Narrative Sharing of Tacit Knowledge in Teacher Training
Název česky Fikční příběhy jako příležitost pro narativní způsob sdílení tacitních znalostí ve výuce studentů učitelství
Autoři KRÁTKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Newark, Advances in Educational Research: Applied social science, Vol. 52, od s. 273-278, 6 s. 2014.
Nakladatel IERI
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00073738
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-1-61275-066-8
ISSN 2160-1070
UT WoS 000345566600048
Klíčová slova česky tacitní znalosti; narativ; budoucí učitelé; vysokoškolská výuka; fikční příběh
Klíčová slova anglicky tacit knowledge; narrative; trainee teachers; university teaching; fictional story
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 2. 2015 16:04.
Anotace
It is recognised that tacit knowledge is not shared as easily as explicit knowledge. However, narrative can provide the much needed bridge between tacit and explicit knowledge. We assume that (future) teachers’ narrative is a natural form of sharing their tacit knowledge and experience which can be thereby transmitted without being articulated directly. Tacit knowledge is shared spontaneously during narrative. We are concerned with the possibilities of creating occasions for narrative remembering in the context of teacher training at the Faculty of Education. The fictional stories that were used for this purpose contained an educational problem which the students were to discuss. Without any prompts towards storytelling, students often presented their solutions to the educational problem through the stories. It appears that they use it for expressing their attitudes, the attitudes of others, sharing their opinions, their knowledge and experience gained from dealing with real-life situations and make use of its most natural form.
Anotace česky
Je známo, že tacitní znalosti nemohou být sdíleny stejně snadno, jako explicitní znalosti. Vyprávění však může nabídnout postrádaný most mezi tacitními a explicitními znalostmi. Předpokládáme, že vyprávění (budoucích) učitelů je přirozenou formou sdílení jejich tacitních znalostí a zkušeností, které tak mohou být předávány, aniž by musely být přímo vyřčeny. Prostřednictvím narace dochází ke spontánnímu sdílení tacitních znalostí. Zabýváme se možnostmi navození příležitostí pro narativní vzpomínání v prostředí výuky studentů pedagogické fakulty. Za tímto účelem bylo využito fikčních příběhů s výchovným problémem, který měli studenti diskutovat. Aniž by byli jakkoli podněcováni k vyprávění, studenti často prezentovali svá řešení výchovného problému prostřednictvím příběhů. Ukazuje se, že jej používají pro vyjádření svého postoje, postoje jiných, předávání svého názoru, svých znalostí a zkušeností získaných z řešení praktických situací a volí k tomu tu nejpřirozenější formu – příběh.
Návaznosti
GA13-20049S, projekt VaVNázev: Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 3. 2019 13:46

Další aplikace