NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ and Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1st ed. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. p. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informal Teaching of Special Theory of Relativity
Name in Czech Neformální výuka pro Speciální teorii relativity
Authors NOVOTNÝ, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jindřiška SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana JURMANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Prague, The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings, p. 607-612, 6 pp. 2014.
Publisher Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Publication of ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00075994
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7378-266-5
Keywords (in Czech) neformální vzdělávání, animace, speciální teorie relativity
Keywords in English informal science education animation special relativity
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 24/4/2015 13:27.
Abstract
In the present Case Study we explore the comprehension levels of relativity theory in prospective science teachers who take the introduction to physics lesson at the Faculty of Education. Special Theory of Relativity multimedia animation was used to illustrate basic relativistic consequences. The effect of it for learning was researched. In the research, a case study was used. Research data were obtained by interviews and using open-ended questions prepared by the researcher.
Abstract (in Czech)
Publikovány výsledky případové studie se studenty učitelství týkající se neformání části výuky pro kurz Speciální teorie relativity. Výzkumná data byla zpracována formou řady diagramů.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27/1/2023 13:14