SEDLATÁ, Michaela and Petr KANIOK. Příprava na zaměstnání ve strukturách EU. 1st ed. Brno: Muni Press, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6623-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příprava na zaměstnání ve strukturách EU
Name in Czech Příprava na zaměstnání ve strukturách EU
Authors SEDLATÁ, Michaela and Petr KANIOK.
Edition 1. vyd. Brno, 118 pp. 2014.
Publisher Muni Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6623-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 24. 2. 2015 16:30.
Abstract
E-book je koncipován jako ryze praktická příprava na zaměstnání ve strukturách Evropské unie (EU). Tento studijní materiál je rozdělen do tří částí, které na sebe bezprostředně navazují. První část je věnována obecně možnostem pracovního uplatnění v institucích a agenturách EU, různým typům kontraktů a konkrétním pracovním a sociálním podmínkám. Součástí této introdukce je rovněž zcela nezbytná debata o motivaci potenciálních uchazečů, která je často rozhodujícím faktorem pro úspěch ve výběrovém řízení. Druhá část materiálu představuje podrobný exkurz do jednotlivých fází výběrového řízení EPSO (European Personnel Selection Office), jehož absolvování je nezbytnou podmínkou zaměstnání ve většině institucionálních struktur EU. Třetí, závěrečná část textu je věrnou simulací vzorových testů EPSO.
PrintDisplayed: 3. 2. 2023 16:47