Informační systém MU
SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Úvod do geografie venkova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6943-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do geografie venkova
Autoři SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW epub html URL
ISBN 978-80-210-6943-5
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky geografie; venkov; funkce venkova; aktér rozvoje; regionální rozvoj
Klíčová slova anglicky geography; rural areas; function of rural areas; actor of development; regional development
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 1. 7. 2015 13:42.
Anotace
Výuková publikace Úvod do geografie venkova ve stručnosti uvádí do problematiky rurální geografie. Vysvětluje samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat, dále pak ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neopomíjí jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Závěr předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými se venkov v posledních letech potýká. Výuková pomůcka je primárně určena studentům PdF:Ze0061 Geografie města a venkova, PřF:Z0105 Rurální geografie.
Zobrazeno: 28. 5. 2022 16:55