MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí - filosofická analýza pojmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. ISBN 9788021067653.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí - filosofická analýza pojmu
Název anglicky Domestic violence. Philosophical analysis on the concept
Autoři MACHALOVÁ, Tatiana.
Vydání 1. vyd. Brno, 81 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00076012
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 9788021067653
Klíčová slova česky domácí násilí právní úprava filosofický pojem metodologie odborný jazyk
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 18. 10. 2021 04:47.
Anotace
Predložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Autorka vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.
Anotace anglicky
This publication presents a new approach to addressing the issue of domestic violence. The publication aims to analyze the very concept of “domestic violence”, which penetrated into our professional language only recently. The interest in this problem was the fact that this phenomenon has become the subject of legislation. The author of the publication outlines the fundamental methodological change in the definition of legal definitions of domestic violence, because it is a vague concept. The author sees the clear definition as problematic, with the knowledge that is tied to an interdisciplinary approach. She believes that the vagueness of the conceptual definition of domestic violence is not a reason for the resignation, but the motive for the search for new methodological foundations, which are discussed in the second part of the publication.
Návaznosti
MUNI/A/0763/2012, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Domaci_nasili.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:07, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Domaci_nasili.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
953,8 KB
Hash md5
6df14a10b0aad7d3c008b9fa9a903fb1
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:07

Domaci_nasili.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
197,5 KB
Hash md5
d51711de4dae0bedd5ee5f2ced5018ed
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:09
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 21. 10. 2021 12:07