MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí - filosofická analýza pojmu (Domestic violence. Philosophical analysis on the concept). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. ISBN 9788021067653.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Domácí násilí - filosofická analýza pojmu
Name (in English) Domestic violence. Philosophical analysis on the concept
Authors MACHALOVÁ, Tatiana.
Edition 1. vyd. Brno, 81 s. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00076012
Organization unit Faculty of Law
ISBN 9788021067653
Keywords (in Czech) domácí násilí právní úprava filosofický pojem metodologie odborný jazyk
Tags Munipress, rivok
Tags Reviewed
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21. 6. 2021 06:23.
Abstract
Predložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Autorka vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.
Abstract (in English)
This publication presents a new approach to addressing the issue of domestic violence. The publication aims to analyze the very concept of “domestic violence”, which penetrated into our professional language only recently. The interest in this problem was the fact that this phenomenon has become the subject of legislation. The author of the publication outlines the fundamental methodological change in the definition of legal definitions of domestic violence, because it is a vague concept. The author sees the clear definition as problematic, with the knowledge that is tied to an interdisciplinary approach. She believes that the vagueness of the conceptual definition of domestic violence is not a reason for the resignation, but the motive for the search for new methodological foundations, which are discussed in the second part of the publication.
Links
MUNI/A/0763/2012, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Domaci_nasili.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11. 5. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 10:07, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Domaci_nasili.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
953,8 KB
Hash md5
6df14a10b0aad7d3c008b9fa9a903fb1
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 10:07

Domaci_nasili.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193070/Domaci_nasili.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1193070/Domaci_nasili.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
197,5 KB
Hash md5
d51711de4dae0bedd5ee5f2ced5018ed
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 10:09
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 7. 2021 03:57