LATTOVÁ, Silvia. Budúcnosť autorského práva na Slovensku optikou legislatívneho zámeru nového Autorského zákona (The future of copyright in Slovakia optics of the legislative intent the new copyright law). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, s.r.o., 2014, vol. 22, No 9, p. 340-342. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Budúcnosť autorského práva na Slovensku optikou legislatívneho zámeru nového Autorského zákona
Name (in English) The future of copyright in Slovakia optics of the legislative intent the new copyright law
Authors LATTOVÁ, Silvia (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck, s.r.o. 2014, 1210-6410.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00082075
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) autorské právo; legislatívny zámer; novelizácia; licenčná zmluva
Keywords in English copyrigh law; legislative plan; amendment; licence agreement
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28/4/2016 12:38.
Abstract
V súvislosti s rozvojom digitálnych technológií čelí autorské právo požiadavkám, na ktoré často nie je po legislatívnej stránke pripravené. Je potrebné hľadať optimálne riešenia pre najnovšie otázky a problémy,ktoré s digitálnou dobou súvisia.
Abstract (in English)
In connection with the development of digital technology is facing copyright requirements, which often is not the legislative side ready. It is necessary to find optimal solutions for the latest questions and issues that relate to the digital time.
PrintDisplayed: 15/8/2022 21:08