EN

Latina pro právníky

MARIE, Šedová. Latina pro právníky. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Latina pro právníky
Autoři MARIE, Šedová.
Vydání 5. vyd. Brno, 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6844-5
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 7. 11. 2014 15:13.
Anotace
Přepracované a rozšířené vydání učebnice přináší výklad základní gramatiky a gramatických jevů, které se nejčastěji v právnických textech vyskytují, dále cvičení, v nichž jsou převážně zařazeny autentické právnické obraty a věty, rozšiřující tzv. živá latinská slova. Další část učebnice je věnována výběru textů a pramenů římského práva, jako jsou např. Gaiovy texty Institutiones, Digesta a dále Kodex iuris canonici.
Anotace anglicky
Revised and enlarged edition textbook provides a basic interpretation of grammar and grammar that are most often found in legal texts, the exercises, which are mainly classified authentic legal phrases and sentences, extending the so-called live Latin words. Another part of the textbook is devoted to the selection of texts and sources of Roman law, such as Gaius’s Institutiones texts, Digest and Codex Iuris Canonici.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 22:52

Další aplikace