HLOUŠEK, Vít. European integration as a political cleavage. In 23rd World Congress of Political Science. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name European integration as a political cleavage
Name in Czech Evropská integrace jako politická konfliktní linie
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 23rd World Congress of Political Science, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Political science
Country of publisher Canada
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073757
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Europeanization; Political Cleavages
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 25/7/2014 15:43.
Abstract
The presentation aimed at answering the question to what extent can the EU-related issues a political cleavage in contemporary European countries.
Abstract (in Czech)
Presentace se pokusila odpovědět na otázku, do jaké míry jsou témata spojená s evropskou integrací novou politickou konfliktní linií v evropských státech.
Links
GA13-24657S, research and development projectName: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 25/5/2019 11:13