Informační systém MU
SELUCKÁ, Markéta. Legal instruments activated for an intervention into the contract. In The XIXth International Congress of Comparative Law. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legal instruments activated for an intervention into the contract
Name in Czech Právní nástroje umožňující intervenci do smlouvy
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition The XIXth International Congress of Comparative Law, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00082077
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Clausula rebus sic stantibus
Keywords in English Clausula rebus sic stantibus
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 10/7/2015 13:00.
Abstract
The article focused mainly on outlining some of the aspects of the relationship between the financial crisis and contract law in the Czech Republic. For better understanding, the author also presented several provisions laid down in the new Czech Civil Code, which entered into force on January 1, 2014, regarding the hardship clause in Civil law (“clausula rebus sic stantibus”).
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zamýšlel možnými dopady finanční krize do závazkového práva v ČR zejména s ohledem na přijetí nového civilního kodexu, který mimo jiné obsahuje nový institut clausula rebus sic stantibus.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
Displayed: 8/2/2023 02:10