KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, roč. 18, č. 2, s. 36-40. ISSN 1335-793X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě
Název anglicky The analysis of citation styles used in publications of authors from medical, sports and natural sciences at the Masaryk university
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání IT lib, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, 1335-793X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webová stránka s plným textem
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00076030
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky citační styly;citování;lékařství;Masarykova univerzita;publikování;přírodní vědy;sportovní vědy
Klíčová slova anglicky citation styles;citing;medicine;Masaryk University;publishing;natural sciences;sport sciences
Štítky EL OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 3. 3. 2015 08:49.
Anotace
Příspěvek představuje výsledky analýzy citačních stylů, podle kterých citovali autoři z vybraných fakult Masarykovy univerzity. Autoři z lékařské fakulty citovali nejčastěji podle stylu Vancouver/NLM (32, 42 % případů) nebo ISO 690 (12, 71 %), autoři z fakulty sportovních studií podle stylu APA (38,24 %), ISO 690 (6,86 %) nebo Vancouver/NLM (5,39 %) a autoři z přírodovědecké fakulty podle vlastního stylu časopisu (46,60 %). Některý z obecně známých stylů následovali jen autoři z oboru astrofyzika (40,74 % případů podle stylu AIP) a z oborů biofyzika (30,23 %), biochemie (10,63 %) a chemie (30 %), kteří citovali podle stylu ACS. Výsledky ukázaly styl Vancouver/NLM jako nejvhodnější k citování v lékařských oborech. V případě sportovních oborů je třeba další výzkum pro ověření, jestli místo stylu APA není vhodnější styl Vancouver/NLM. Další výzkum je nezbytný i v přírodovědných oborech. K identifikaci vhodného citačního stylu pro přírodovědeckou a sportovní fakultu kromě analýzy citačních stylů užívaných autory je nutno provést i analýzu četnosti citovaných dokumentů podle jejich typu a dotazníkové šetření mezi vyučujícími.
Anotace anglicky
The study presents analysis of citation styles used in scientific journals by authors from several Masaryk University faculties. The results show the authors from the Faculty of Medicine followed the citation style Vancouver/NLM (32. 42% of cases) and the citation style ISO 690 (12.71 %). The authors from the Faculty of Sports Studies followed the APA style (38.24 %), ISO 690 (6.86 %) and Vancouver/NLM (5.39 %). In the case of the Faculty of Science, its authors mainly followed journals‘ own citation style (46.60 %). Well-known citation styles were followed only by authors of astrophysical papers (40.74 % followed AIP style) and ACS style was used by authors of biophysics (30.23 %), biochemistry (10.63 %) and chemistry (30 %). The Vancouver/NLM style can be taken as the most suitable citation style in medical disciplines. In the case of sports disciplines, the further research is needed to find if Vancouver/NLM can be determined as the most suitable style for sport disciplines than APA. Further research is also needed in the natural sciences. The results of this study show the analysis of used citation styles in the authors’ papers is not enough to decide a suitable citation style for the faculty or its departments. It could be possible in the future with a combination of various methods – a survey, an analysis of types of cited documents, and analysis of authors’ citation behavior as presented in this paper.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
clanek.pdf   Verze souboru Kratochvíl, J. 28. 7. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1193675/clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1193675/clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1193675/clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1193675/clanek.pdf?info
Vloženo
Po 28. 7. 2014 09:35, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Atributy
 

clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1193675/clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1193675/clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
160,3 KB
Hash md5
04c77c42b4457a3d5ac78f4a6ef0967e
Vloženo
Po 28. 7. 2014 09:35

clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1193675/clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1193675/clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
37,9 KB
Hash md5
200c2bf0191fbfd92cf537138e77ef9f
Vloženo
Po 28. 7. 2014 09:37
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 05:07