HRICOVÁ, Lenka a Jana PADĚLKOVÁ. Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty oboru speciální pedagogika. In Lisnik, A. a kol. SOCIÁLNE POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. PRE DNEŠNÝ SVET „Univerzita ako miesto dialógu“. Ružomberok: VERBUM, 2014. s. 377-386. ISBN 978-80-561-0151-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty oboru speciální pedagogika
Název anglicky Dialog of Hearing and Deaf Teacher at the University and its Benefits for Students of Special Education
Autoři HRICOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana PADĚLKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ružomberok, SOCIÁLNE POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. PRE DNEŠNÝ SVET „Univerzita ako miesto dialógu“ od s. 377-386, 10 s. 2014.
Nakladatel VERBUM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00076047
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-561-0151-3
Klíčová slova česky slyšící pedagog; neslyšící pedagog; spolupráce slyšícího a neslyšícího pedagoga; studenti speciální pedagogiky; kolegové; komunikace; český znakový jazyk; odezírání
Klíčová slova anglicky hearing teacher; deaf teacher; cooperation of hearing and deaf teacher; students of special education; colleagues; communication; Czech Sign Language; lip reading
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 26. 3. 2015 19:28.
Anotace
Článek se zabývá otázkou přínosu dialogu slyšícího a neslyšícího učitele na vysoké škole pro kolegy a studenty speciální pedagogiky. Jsou v něm prezentovány výsledky výzkumu mezi vyučujícími na katedrách a ústavech speciální pedagogiky, kde působí slyšící i neslyšící vyučující. Prezentovaný výzkum byl realizován v České republice a na Slovensku týmem slyšícího a neslyšícího pedagoga. Cílem výzkumu bylo poukázat na důležitost této problematiky a na ovlivnění připravenosti studentů pro jejich budoucí speciálně pedagogickou praxi.
Anotace anglicky
The article deals with the question of benefits from the dialog of hearing and deaf university teacher for colleagues and students of special education. There are presented results of research between teachers at the departments of special education, where hearing and deaf teachers are teaching. This part of research was realized in the Czech Republic and in Slovakia from the team of one hearing and one deaf teacher. The aim of the research is to point out on an important field and on its influence on the readiness of the students for their praxis in the future.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:56