KOUDELKA, Zdeněk. The Golden Calf of Constitutionality. Russian Law. Moskva, Rusko: Russian Academy of Legal Sciences, 2014, vol. 2014, No 1, p. 15-24. ISSN 1811-9077.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Golden Calf of Constitutionality
Name in Czech Zlaté tele ústavnosti
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Russian Law, Moskva, Rusko, Russian Academy of Legal Sciences, 2014, 1811-9077.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Obsah čísla časopisu.
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00076053
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Ústavnost; materiální jádro
Keywords in English Constitutionality; Substantive core
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 1. 7. 2015 20:49.
Abstract
The text focuses on the theory of the material gist of constitution as an above-constitutional and unchangeable quality in the constitutional law. Th e author rejects such a theory from both the religious and the democratic point of view. Law and constitution can have an above-constitutional base only in God as a transcendental quality. If the secularized democracy rejects such a base, it cannot be replaced with a material gist. Such a constitution does not have any other base than the required major consent of the people as a sovereign in democracy than enactment of a common statute; however, the constitution is enacted directly by the people or via the parliament. Change of the constitution is in the hands of the people and is determined only by retaining the required procedure of the change and the concerned qualifi ed majority.
Abstract (in Czech)
Text se zabývá teorii materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelné kvality v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického. Nadústavní základ může mít právo a tedy ústava jen v Bohu jako transcedentální kvalitě. Pokud však sekulární demokracie tento základ odmítne, nelze jej nahrazovat nějakým materiálním jádrem. Taková ústava nemá jiný základ než v požadovaném větším konsenzu lidu, jakožto suverénu v demokracii, než přijetí obyčejného zákona, ať již je ústava schvalována lidem přímo nebo skrze volený parlament. Její změna je v rukou lidu a je podmíněna jen zachováním stanovené procedury změny a příslušné kvalifikované většiny.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Golden_Calf.doc Licence Creative Commons  File version Koudelka, Z. 30. 7. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193791/Golden_Calf.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1193791/Golden_Calf.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1193791/Golden_Calf.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1193791/Golden_Calf.doc?info
Uploaded/Created
Wed 30. 7. 2014 21:05, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Attributes
 

Golden_Calf.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193791/Golden_Calf.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1193791/Golden_Calf.doc
File type
Word (application/msword)
Size
127 KB
Hash md5
1ec2de830acc4e48d0ad78cb3b648059
Uploaded/Created
Wed 30. 7. 2014 21:05

Golden_Calf.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193791/Golden_Calf.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1193791/Golden_Calf.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
28,9 KB
Hash md5
f92641a6a78ce9dd7147eed921aaf3cc
Uploaded/Created
Wed 30. 7. 2014 21:06

Golden_Calf.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1193791/Golden_Calf.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1193791/Golden_Calf.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
554,8 KB
Hash md5
2555d353b6b1a131da00a1e2be7c29e3
Uploaded/Created
Wed 30. 7. 2014 21:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:15