TRNKOVÁ, Petra. Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století / Příklady z českých a moravských sbírek (After Nature. 19th-century photography and art in Bohemian and Moravian collections). 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2013. 176 pp. ISBN 978-80-7485-020-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století / Příklady z českých a moravských sbírek
Name (in English) After Nature. 19th-century photography and art in Bohemian and Moravian collections
Authors TRNKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 176 pp. 2013.
Publisher Barrister & Principal
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00076054
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7485-020-2
Keywords (in Czech) fotografie; umění; 19. století
Keywords in English photography; art; 19th century
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 20. 3. 2015 10:54.
Abstract
Kniha upozorňuje na důležitou kapitolu dějin fotografie a umění, která je v českém prostředí víceméně stranou zájmu odborné veřejnosti. Publikace je postavena téměř výhradně na „zdejších“ dílech – ať už ve smyslu místní produkce nebo materiálu domácí či zahraniční provenience, který se zachoval v lokáních (historických) sbírkách a který odráží dobový zájem a znalosti místních sběratelů a milovníků umění a fotografie.
Abstract (in English)
The book elucidates an important chapter in the history of photography and art that has, until recently, stood outside the specialist public's interest. The publication draws almost exclusively on local artworks, both in the sense of domestic output and material of local and foreign provenance preserved in Czech (historical) collections that reflects the interests and knowledge of local art and photography makers, collectors and lovers.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:33