Informační systém MU
BERNÁTEK, Martin, David DROZD and Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ISBN 9788021067660.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly
Authors BERNÁTEK, Martin, David DROZD and Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 61 s. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 9788021067660
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 07:13.
Abstract
Publikace přehledně pojednává některé základní otázky teorie divadla s ambicí uvést do problematiky zejména začínající badatele a zorientovat je v elementární literatuře. Po stručném úvodu charakterizujícím divadlo v celé jeho proměnlivosti, jsou jednotlivé kapitoly věnovány následujícím tématům: Divadlo jako umění a jeho artefaktuálnost – Divadelní strukturalismus a sémiotika – Divadlo jako komunikace – Divadlo jako rituál – Divadlo jako zážitek – Kognitivní teorie v divadle a teatrologii. Každá kapitola podává přehled české i zahraniční literatury k tématu a konfrontuje klíčové koncepty, v závěru je opatřena zevrubnou bibliografií.
Abstract (in English)
The introduction covers elementary problems of theatre theory aiming to introduce young scholars into concepts, discussions and basic literature. Chapter focus on following topics: Theatre as Art (and artifact) – Theatre Structuralism and Semiotics – Theatre as Communication – Theatre as Ritual – Theatre as Experience – Cognitive Theatre Studies. Every chapter provides overview of Czech and foreign reference literature and discusses key concepts. Extensive bibliography included.
Displayed: 31/5/2020 19:54