Informační systém MU
HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 85 s. ISBN 9788074143434.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozemní fotogrammetrie
Authors HODAČ, Jindřich.
Edition Vyd. 1. Ústí nad Labem, 85 s. 2011.
Publisher Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Other information
ISBN 9788074143434
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 4/1/2016 05:27.
Displayed: 17/1/2021 04:55