KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. New Family Law in the Czech Republic: Back to Traditions and Towards Modern Trends. In Bill Atkins. The International Survey of Family Law: 2014 Edition. 1. vyd. Bristol: Jordan Publishing Limited, 2014. p. 71 - 95. The International Survey of Family Law: 2014 Edition. ISBN 978-1-84661-991-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name New Family Law in the Czech Republic: Back to Traditions and Towards Modern Trends
Name in Czech Nové české rodinné právo: návrat k tradicím a směřování k moderním trendům
Authors KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bristol, The International Survey of Family Law: 2014 Edition, p. 71 - 95, 25 pp. The International Survey of Family Law: 2014 Edition, 2014.
Publisher Jordan Publishing Limited
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00076217
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-1-84661-991-5
Keywords (in Czech) rodinné právo - občanský zákoník - klíčové změny - principy - manželství - registrované partnerství - rodičovství - osvojení - rodičovská odpovědnost - výživné
Keywords in English family law - Civil Code - key changes - principles - marriage - registered partnership - parenthood - adoption - parental responsibility - maintenance
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 21/8/2015 15:05.
Abstract
The study is focuses on key changes in the field of family law brought by the new Civil Code. It explores in particular the principles enshrined in the general part, then changes in marriage law, determination and denial of parenthood, new concepts of adoption of both minor children and adults, a new concept of parental responsibility in relation to the Principles developed by the CEFL and maintenance obligations of parents towards children.
Abstract (in Czech)
Studie je zaměřena na klíčové změny, které na poli rodinného práva přinesl nový občanský zákoník. Zaobírá se zejména zásadami zakotvenými v obecné části, dále pak změnami v oblasti manželského práva, určování a popírání rodičovství, novou koncepcí osvojení nezletilých i zletilých, novým pojetím rodičovské odpovědnosti ve vazbě na Principy vypracované CEFL a vyživovací povinností rodičů k dětem.
Links
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUName: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 11/8/2022 01:41