Informační systém MU
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. New Family Law in the Czech Republic: Back to Traditions and Towards Modern Trends. In Bill Atkins. The International Survey of Family Law: 2014 Edition. 1. vyd. Bristol: Jordan Publishing Limited, 2014. s. 71 - 95. The International Survey of Family Law: 2014 Edition. ISBN 978-1-84661-991-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název New Family Law in the Czech Republic: Back to Traditions and Towards Modern Trends
Název česky Nové české rodinné právo: návrat k tradicím a směřování k moderním trendům
Autoři KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Bristol, The International Survey of Family Law: 2014 Edition, od s. 71 - 95, 25 s. The International Survey of Family Law: 2014 Edition, 2014.
Nakladatel Jordan Publishing Limited
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00076217
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-1-84661-991-5
Klíčová slova česky rodinné právo - občanský zákoník - klíčové změny - principy - manželství - registrované partnerství - rodičovství - osvojení - rodičovská odpovědnost - výživné
Klíčová slova anglicky family law - Civil Code - key changes - principles - marriage - registered partnership - parenthood - adoption - parental responsibility - maintenance
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 21. 8. 2015 15:05.
Anotace
The study is focuses on key changes in the field of family law brought by the new Civil Code. It explores in particular the principles enshrined in the general part, then changes in marriage law, determination and denial of parenthood, new concepts of adoption of both minor children and adults, a new concept of parental responsibility in relation to the Principles developed by the CEFL and maintenance obligations of parents towards children.
Anotace česky
Studie je zaměřena na klíčové změny, které na poli rodinného práva přinesl nový občanský zákoník. Zaobírá se zejména zásadami zakotvenými v obecné části, dále pak změnami v oblasti manželského práva, určování a popírání rodičovství, novou koncepcí osvojení nezletilých i zletilých, novým pojetím rodičovské odpovědnosti ve vazbě na Principy vypracované CEFL a vyživovací povinností rodičů k dětem.
Návaznosti
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUNázev: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masarykova univerzita, Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Zobrazeno: 17. 8. 2022 09:00