EN

Unijní právo v aplikační praxi Nejvyššího soudu: vztah sympatie, antipatie či ambivalence?

BONČKOVÁ, Helena a Václav STEHLÍK. Unijní právo v aplikační praxi Nejvyššího soudu: vztah sympatie, antipatie či ambivalence? In Stehlík Václav, Hamuľák, Ondrej, Jirásek, Jan, Bončková, Helena, Petr, Michal. Unijní právo před českými soudy. Praha: Leges, 2014. s. 79-131, 53 s. ISBN 978-80-7502-040-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Unijní právo v aplikační praxi Nejvyššího soudu: vztah sympatie, antipatie či ambivalence?
Název anglicky European Union law in the case-law of the Supreme Court: relation of sympathy, antipathy or ambivalency?
Autoři BONČKOVÁ, Helena (203 Česká republika, domácí) a Václav STEHLÍK (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Unijní právo před českými soudy, od s. 79-131, 53 s. 2014.
Nakladatel Leges
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00082087
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7502-040-6
Klíčová slova česky unijní právo; Nejvyšší soud ČR; judikatura; aplikace; přímý účinek; nepřímý účinek; odpovědnost státu za škodu; řízení o předběžné otázce; základní práva
Klíčová slova anglicky European Union law; Supreme Court of the Czech Republic; case-law; application; direct effect; indirect effect; principle of state liability; preliminary ruling procedure; fundamental rights
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2017 10:26.
Anotace
Kapitola se věnuje aplikaci práva Evropské unie v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. Analyzována je recepce základních principů evropského práva, tj. přímého účinku, nepřímého účinku, odpovědnosti státu za škodu, doktríny základních práv, jakož i problematika využití institutu předběžné otázky a tzv. neaplikace práva EU.
Anotace anglicky
The chapter analyses the application of European Union law in the case-law of the Czech Supreme Court. The chapter discusses the reception of key EU law principles, i.e. direct effect, indirect effect, state liability, fundamental rights doctrine as well as the application of the preliminary ruling procedure and the question of non-application of EU law.
Návaznosti
MUNI/A/0915/2012, interní kód MUNázev: Vzájemný dialog vnitrostátních a unijních soudců: předběžné otázky vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku a jejich implementace národní judikaturou (Akronym: DIALOG)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 12:23

Další aplikace