ŠPALKOVÁ, Dagmar and Jiří ŠPALEK. Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2014, vol. 62, No 7, p. 692-708. ISSN 0013-3035.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic
Name in Czech Ovlivňuje deregulace nájemného volbu typu bydlení? Případová studie České repulbiky.
Authors ŠPALKOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří ŠPALEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, 2014, 0013-3035.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.434
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00076350
Organization unit Faculty of Economics and Administration
UT WoS 000342725500002
Keywords (in Czech) bydlení - tenure choice - faktory - logistická regrese
Keywords in English housing- tenure choice - factors - logistic regression
Changed by Changed by: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D., učo 8103. Changed: 30/5/2017 13:26.
Abstract
The choice between buying and renting house is usually referred to as tenure choice. Existing literature defines several typical factors (patterns) which influence this key decision every household has to make. In our analysis we propose one more factor which might be of interest. Based on the data covering last phase of the rent deregulation process in the Czech Republic (CR) in 2005 – 2011 we assess to what extent rent deregulation in the CR has influenced the tenure choice patterns. Our analysis using logit model did prove that regulated rents were an important factor affecting tenure choice. After deregulation households living in apartments with regulated rent preferred to buy house rather than stay in rental sector. The results show that also in the CR was tenure choice influenced by household income, education, marital status. By contrast, gender, age, number of children or retired persons in the household turned out to be insignificant.
Abstract (in Czech)
Rozhodování mezi vlastnickým a nájemním bydlením bývá označováno jako „tenure choice“. V odborné literatuře je definováno několik typických faktorů, které mají na toto klíčové rozhodnutí každé domácnosti vliv. Námi prezentovaná analýza se zaměřuje na posouzení potenciálního vlivu dalšího faktoru – regulace nájemného. S využitím dat pokrývajících poslední fázi procesu deregulace nájemného v České republice (2005-2001) zkoumáme, zda tento proces ovlivnil rozhodování českých domácností o typu bydlení. Námi provedená analýza využívající logit modelu potvrdila vliv deregulace nájmů na volbu typu bydlení. Po skončení deregulace domácnosti žijící v nájmu dávají přednost odchodu do vlastnického sektoru před setrváním v nájmu. Ostatní výsledky do značné míry korespondují se zjištěními předchozích zahraničních studií. I v ČR je tenure choice ovlivněno výší příjmu domácnosti, vzděláním a rodinným stavem jejich členů. Naopak se nepotvrdil vliv pohlaví, věku, počtu dětí či seniorů v domácnosti.
Links
MUNI/A/0784/2013, internal MU codeName: Vybrané aspekty hodnocení efektivnosti a zásluhovosti veřejných politik (Acronym: Aspekty VEPO)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 21/9/2021 04:57