LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina TRNKOVÁ. Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. In Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání
Název anglicky School inclusion with a condition: the counselling support for inclusive education
Autoři LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Česká republika, garant, domácí), Milan POL (203 Česká republika, domácí), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Kateřina TRNKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00076355
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; základní škola; diverzita žáků; školní psycholog
Klíčová slova anglicky inclusive education; basic school; diversity of pupils; school psychologist
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 22. 3. 2015 21:04.
Anotace
Příspěvek představuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na zkoumání řízení škol směřujících k inkluzi. Autoři představuji kategorizovaná data ze dvou škol - případové studie - a zaměřují se na poskytování poradenské podpory učitelům a vedení škol. Pozornost je věnována vztahům školních psychologů s vedením škol, budování profesionálních vztahů s učiteli a také činnostem školních psychologů ve snahách o podporu inkluze ve škole.
Anotace anglicky
The paper presents partial results of the research focused on the leadership of inclusive schools. The authors present data gained from two basic schools - case studies - and they focus on the school counselling. The attention is paid on the relation between school psychologists and school heads, on building professionals relations with teachers and also on the activities of school psychologists in their effort to support inclusive education in school.
Návaznosti
LG13051, projekt VaVNázev: Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUNázev: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masarykova univerzita, Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:34