PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. Vybrané otázky didaktik odborných technických předmětů: přístupy k vymezení a strukturaci didaktiky technických předmětů jako vědecké a studijní disciplíny. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 4, č. 1, s. 23-44. ISSN 1804-526X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané otázky didaktik odborných technických předmětů: přístupy k vymezení a strukturaci didaktiky technických předmětů jako vědecké a studijní disciplíny
Název anglicky Selected issues in didactics of technical subjects: didactic approaches to defining and structuring technical subjects as a scientific and academic discipline
Autoři PECINA, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) a Ivo SVOBODA (203 Česká republika, domácí).
Vydání LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Mendelova univerzita v Brně, 2014, 1804-526X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00076368
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky didactics didactics of technical subjects erudition and scholarshipeducation technical courses interdisciplinarity of didactics of technical subjects
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 24. 4. 2015 13:43.
Anotace
Předložená přehledová studie si klade za cíl prezentaci výsledků práce a výzkumu autorů v oblasti vymezení a strukturace didaktiky technických předmětů se zaměřením na středoškolské technické vzdělávání. Globálním cílem je přispět do problematiky didaktiky technických předmětů v uvedené oblasti. Po vymezení řešeného problému se věnujeme aktuálnímu stavu daného problému, širším souvislostem dané problematiky a pojetí didaktiky technických předmětů s vyvozením vlastních závěrů a stanovisek. Výsledek může posloužit oborovým didaktikům technických i přírodovědných předmětů v této oblasti jako inspirace pro jejich práci. Může však posloužit i oborovým didaktikům jiných předmětů i studentům učitelství odborných předmětů a praktického vyučování pro střední odborné školy. Kritickou analýzou pramenů a výzkumy v této oblasti jsme dospěli k vlastním závěrům v oblasti vymezení této oborové didaktiky, které ve studii prezentujeme.
Anotace anglicky
The present survey study aims to present the results of the authors’ work and own research in the area of defining and structuring didactic of technical courses with a focus on secondary technical education. The overall objective is to contribute to the issue of didactics of technical courses in the area. After defining the problem we will deal with the current state of the problem, the wider context of the issue and the concept of didactics of technical courses while implying of our own conclusions and opinions. The result can serve to specialized didacticians of technical and science subjects in this area as inspiration for their work. However, it can also serve to specialized didacticians of other subjects as well as to students of teacher training for vocational and practical subjects in secondary vocational schools. A critical analysis of resources and studies in this area has brought us to our own conclusions in the area of defining this specialized didactics, and we present them in the study.
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 17:59