Informační systém MU
PECINA, Pavel and Ivo SVOBODA. Vybrané otázky didaktik odborných technických předmětů: přístupy k vymezení a strukturaci didaktiky technických předmětů jako vědecké a studijní disciplíny (Selected issues in didactics of technical subjects: didactic approaches to defining and structuring technical subjects as a scientific and academic discipline). LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2014, vol. 4, No 1, p. 23-44. ISSN 1804-526X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané otázky didaktik odborných technických předmětů: přístupy k vymezení a strukturaci didaktiky technických předmětů jako vědecké a studijní disciplíny
Name (in English) Selected issues in didactics of technical subjects: didactic approaches to defining and structuring technical subjects as a scientific and academic discipline
Authors PECINA, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ivo SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Mendelova univerzita v Brně, 2014, 1804-526X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00076368
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English didactics didactics of technical subjects erudition and scholarshipeducation technical courses interdisciplinarity of didactics of technical subjects
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 24. 4. 2015 13:43.
Abstract
Předložená přehledová studie si klade za cíl prezentaci výsledků práce a výzkumu autorů v oblasti vymezení a strukturace didaktiky technických předmětů se zaměřením na středoškolské technické vzdělávání. Globálním cílem je přispět do problematiky didaktiky technických předmětů v uvedené oblasti. Po vymezení řešeného problému se věnujeme aktuálnímu stavu daného problému, širším souvislostem dané problematiky a pojetí didaktiky technických předmětů s vyvozením vlastních závěrů a stanovisek. Výsledek může posloužit oborovým didaktikům technických i přírodovědných předmětů v této oblasti jako inspirace pro jejich práci. Může však posloužit i oborovým didaktikům jiných předmětů i studentům učitelství odborných předmětů a praktického vyučování pro střední odborné školy. Kritickou analýzou pramenů a výzkumy v této oblasti jsme dospěli k vlastním závěrům v oblasti vymezení této oborové didaktiky, které ve studii prezentujeme.
Abstract (in English)
The present survey study aims to present the results of the authors’ work and own research in the area of defining and structuring didactic of technical courses with a focus on secondary technical education. The overall objective is to contribute to the issue of didactics of technical courses in the area. After defining the problem we will deal with the current state of the problem, the wider context of the issue and the concept of didactics of technical courses while implying of our own conclusions and opinions. The result can serve to specialized didacticians of technical and science subjects in this area as inspiration for their work. However, it can also serve to specialized didacticians of other subjects as well as to students of teacher training for vocational and practical subjects in secondary vocational schools. A critical analysis of resources and studies in this area has brought us to our own conclusions in the area of defining this specialized didactics, and we present them in the study.
Displayed: 28. 1. 2023 21:55