HAVLÍK, Vlastimil and Vít HLOUŠEK. Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic. Perspectives on European Politics and Society. Taylor & Francis, 2014, vol. 15, No 4, p. 552-570. ISSN 1570-5854. doi:10.1080/15705854.2014.945254.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic
Name in Czech Doktor Jekyll a pan Hyde: příběh české populistické strany Věci veřejné
Authors HAVLÍK, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Perspectives on European Politics and Society, Taylor & Francis, 2014, 1570-5854.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073834
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1080/15705854.2014.945254
Keywords (in Czech) Věci veřejné; Česká republika; volby; stranický systém; strana typu firmy; populismus
Keywords in English Public Affairs; Czech Republic; election; party system; business-firm party; populism
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 11/11/2014 19:27.
Abstract
The 2010 parliamentary election resulted in the unprecedented electoral success of the Public Affairs, the first electorally successful exclusively populist political party in the history of the Czech Republic. The article examines the history, ideological profile and the internal organization of the party and concludes that the success of the party was facilitated by the growing dissatisfaction with the political situation. The VV result also indicates (together with the success of TOP 09 and the drop in electoral support for ODS) that the dynamics of the party system are changing, and that the right-wing/centre part of the political spectrum in the Czech Republic is undergoing restructuring. When assessing the organizational structure of the party, VV can be labelled as an excellent example of business-firm party.
Abstract (in Czech)
Parlamentní volby 2010 vyústily v ezprecedentní volební úspěch strany Věci veřejné, první volebně úspěšné exklusivně populistické strany v dějinách Česka. Článek zkoumá historii, ideologický profil a vnitřní organizaci strany a dochází k závěru, že úspěch strany byl podpořen rostoucí nespokojeností s politickou situací. Výsledek VV (spolu s výsledkem TOP09 a poklesem volební podpory pro ODS) také indikuje, že se mění dynamika stranické soutěže a že pravostředová část českého stranického spektra se restrukturalizuje. Analyzujeme-li organizaci strany, mohou být VV označeny za jednoznačný příklad strany typu firmy.
Links
GAP408/10/0295, research and development projectName: Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GAP408/11/0709, research and development projectName: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/8/2021 10:50