MICHALEC, Marek, Eva VLKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Lenka MICHALCOVÁ. Úskalia diagnostiky syndrómu Fostera Kennedyho - kazuistika. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úskalia diagnostiky syndrómu Fostera Kennedyho - kazuistika
Název česky Úskalí diagnostiky syndromu Fostera Kennedyho - kazuistika
Název anglicky Diagnostic Pitfalls of Foster Kennedy Syndrome - A Case Report
Autoři MICHALEC, Marek (703 Slovensko, garant, domácí), Eva VLKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Veronika MATUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Daniela VYSLOUŽILOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lenka MICHALCOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 2014.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00076378
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-87562-22-2
Klíčová slova anglicky Foster Kennedy syndrom; Pseudo-Foster Kennedy syndrome; papilledema; prolactinoma; microadenoma
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 21. 4. 2015 09:20.
Anotace
Cieľom práce je oboznámenie s prípadom pacienla so syndrómom Fostera Kennedyho. Do ambulancie Očnej kliniky FN Brno prišiel 24ročný pacient, klorý bol odoslaný zo sekloru k vyšetreniu s podozrením na tento syndróm. Nález na očnom pozadí pacienta odpovedal typickému obrazu syndrómu Fostera Kennedyho: edém terča zrakového nervu vľavo s pro-minenciou a bledý atrofický terč zrakového nervu vpravo. Perimeter ukázal obraz binazálnej hemianopsie. Natívny MR snímok mozgu bol negatívny. Pre diagnostické nejasnosti a negatívny nález MR sme urobili cielené vyšetrenie hladiny prolaktínu, ktoré ukázalo zvýšenú hodnotu tohto markeru. Indikovali sme preto vyšetrenie MR mozgu s kontrastom, kde sa až po revízii nálezu poukázalo na suspektný tzv. trpaslíci mikroadenóm hypofýzy. Na základe tohto nálezu bol pacient odoslaný na neurochirurgickú kliniku k rozhodnutiu ďalšieho liečebného postupu. Pre nejasnosti sme tiež v rámci diferenciálnej diagnostiky uvažovali o iných možných príčinách klinického obrazu, napr. neuritída či atrofia zrakového nervu, idiopatická intrakraniálna hypertenzia, neuromyelitis optica apod., s cieľom vylúčiť alebo potvrdiť tzv. nepravý syndróm Fostera Kennedyho. Naša kazuistika okrem štandardného vyšetrovacieho postupu poukazuje aj na nejasnosti, problémy a úskalia diagnostiky tohto pomerne zriedkavého syndrómu, s ktorými sme sa stretli.
Anotace anglicky
Foster Kennedy Syndrome is described as unilateral optic atrophy with contralateral optic disc swelling usually due to a frontal lobe or pituitary tumor compressing the optic nerve on one side and resulting in papilloedema contralaterally. The aim of this report is to inform about diagnostic pitfalls of this syndrom.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 08:36