KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí (Psychology of Relationship toward Nature and the Environment). Brno: Lipka, MUNI press, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-87604-67-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí
Name in Czech Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí
Name (in English) Psychology of Relationship toward Nature and the Environment
Authors KRAJHANZL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 200 pp. 2014.
Publisher Lipka, MUNI press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Munishop
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00089021
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-87604-67-0
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014
Keywords (in Czech) ekopsychologie; vztah k přírodě a životnímu prostředí; environmentální chování
Keywords in English conservation psychology; relationship toward nature and the environment; environmental behavior
Tags Reviewed
Bibliography 329 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 30/3/2020 12:14.
Abstract
Cílem monografie je vyhledat, utřídit, definovat a doplnit termíny, jejichž prostřednictvím je možné pojmenovat hlavní rozdíly mezi lidmi v jejich vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Výsledkem je zastřešující autorský koncept charakteristiky vztahu k přírodě a životnímu prostředí, který vystihuje osobitost vztahu jedince v pěti dimenzích: potřeba kontaktu s přírodou, adaptace na přírodní podmínky, estetický postoj k přírodě, etický postoj k přírodě a environmentální vědomí. Monografie popisuje tvorbu autorského konceptu, představuje pět základních charakteristik vztahu k přírodě a životnímu prostředí a v závěru srovnává charakteristiky vztahu k přírodě a životnímu prostředí s jinými termíny používanými při studiu této problematiky.
Abstract (in English)
The goal of this monograph is to find, classify, define and add terms which can help to name main differences among individuals in their relationships toward nature and the environment. The result is a complex authorial concept of characteristics of relationships toward nature and the environment which describes individual relationships in five dimensions: need for nature, adaptation to natural conditions, aesthetic attitude toward nature, ethical attitude toward nature and environmental concern. The monograph describes a creation of the authorial concept, introduces five elementary characteristics of relationships toward nature and the environment and in conclusion compares characteristics of relationships toward nature and the environment with other terms used in this field of study.
PrintDisplayed: 21/1/2022 09:51