KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat (How to cite). 1st ed. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. 74 pp. doi:10.13140/2.1.1243.5840.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak citovat
Name (in English) How to cite
Authors KRATOCHVÍL, Jiří.
Edition 1. vyd. Brno, 74 pp. 2014.
Publisher Knihovna univerzitního kampusu MU
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Doi http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1243.5840
Keywords (in Czech) citování;bibliografické citace;publikační etika;citační etika
Keywords in English citing;bibliographic references;publication ethics;citation ethics
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647. Changed: 12/9/2014 21:20.
Abstract
Učební pomůcka vysvětlující důvody a způsoby citování.
Abstract (in English)
A textbook explaining the reasons and methods of citation.
PrintDisplayed: 26/9/2023 18:32