POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Robert HELÁN. Role latiny ve výuce angličtiny pro lékařské a akademické účely: synergie nebo dichotomie? In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR, 1.LF UK v Praze. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role latiny ve výuce angličtiny pro lékařské a akademické účely: synergie nebo dichotomie?
Název anglicky The Role of Latin in Teaching English for Medical and Academic Purposes: Synergy or Dichotomy?
Autoři POŘÍZKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Robert HELÁN (203 Česká republika, domácí).
Vydání Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR, 1.LF UK v Praze, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/14:00076440
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky lékařská angličtina; akademické psaní; latinské zkratky; interference mezi latinou a angličtinou
Klíčová slova anglicky medical English; academic writing; Latin abbreviations; Latin-English interference
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 30. 3. 2015 15:08.
Anotace
Příspěvek se věnoval potenciálnímu využití interdisciplinární spolupráce mezi obory angličtina a latina při výuce lékařské angličtiny a anglického akademického psaného slohu. Zejména se zaměřil na (1) užívání latinských zkratek v akademickém stylu obecně, (2) důvody a výhody začlenění výuky latiny v kurzech akademického a odborného lékařského psaní v angličtině a (3) problematiku latinsko-anglické interference ve výslovnosti anatomických a klinických termínů. Příspěvek zdůraznil nutnost podpory samostatného a tvůrčího přístupu studenta při studiu jazyka, nezbytnost produktivního využití znalostí ze souběžných jazykových předmětů a výhody využití informačních technologií ve výuce jako je e-learningová opora a nástroje korpusové lingvistiky.
Anotace anglicky
The presentation dealt with a potential application of interdisciplinary cooperation between the fields of English and Latin when teaching medical English and academic writing in English. Specifically, it focused on (1) the use of Latin abbreviations in academic writing in general, (2) the reasons and advantages of incorporating the study of Latin in the courses of academic and medical writing in English, and (3) the problems of Latin-English interference in the pronunciation of anatomical and clinical terms. The presentation emphasized the necessity to encourage an independent and creative approach as far as students and their language studies are concerned, the need for a productive knowledge use from concurrent language subjects, and the advantages of using information technologies in classes such as e-elarning support and tools of corpus linguistics.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUNázev: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2022 01:26