POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Robert HELÁN. Role latiny ve výuce angličtiny pro lékařské a akademické účely: synergie nebo dichotomie? (The Role of Latin in Teaching English for Medical and Academic Purposes: Synergy or Dichotomy?). In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR, 1.LF UK v Praze. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role latiny ve výuce angličtiny pro lékařské a akademické účely: synergie nebo dichotomie?
Name (in English) The Role of Latin in Teaching English for Medical and Academic Purposes: Synergy or Dichotomy?
Authors POŘÍZKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Robert HELÁN (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR, 1.LF UK v Praze, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/14:00076440
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) lékařská angličtina; akademické psaní; latinské zkratky; interference mezi latinou a angličtinou
Keywords in English medical English; academic writing; Latin abbreviations; Latin-English interference
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 30. 3. 2015 15:08.
Abstract
Příspěvek se věnoval potenciálnímu využití interdisciplinární spolupráce mezi obory angličtina a latina při výuce lékařské angličtiny a anglického akademického psaného slohu. Zejména se zaměřil na (1) užívání latinských zkratek v akademickém stylu obecně, (2) důvody a výhody začlenění výuky latiny v kurzech akademického a odborného lékařského psaní v angličtině a (3) problematiku latinsko-anglické interference ve výslovnosti anatomických a klinických termínů. Příspěvek zdůraznil nutnost podpory samostatného a tvůrčího přístupu studenta při studiu jazyka, nezbytnost produktivního využití znalostí ze souběžných jazykových předmětů a výhody využití informačních technologií ve výuce jako je e-learningová opora a nástroje korpusové lingvistiky.
Abstract (in English)
The presentation dealt with a potential application of interdisciplinary cooperation between the fields of English and Latin when teaching medical English and academic writing in English. Specifically, it focused on (1) the use of Latin abbreviations in academic writing in general, (2) the reasons and advantages of incorporating the study of Latin in the courses of academic and medical writing in English, and (3) the problems of Latin-English interference in the pronunciation of anatomical and clinical terms. The presentation emphasized the necessity to encourage an independent and creative approach as far as students and their language studies are concerned, the need for a productive knowledge use from concurrent language subjects, and the advantages of using information technologies in classes such as e-elarning support and tools of corpus linguistics.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 14. 8. 2022 07:57