HALLIDAY, David, Robert RESNICK and Jearl WALKER. Fyzika. Translated by Petr Dub - Miroslav Černý - Jiří Komrska - Michal Lenc - Bohum. Druhé přepracované vydán. Brno: VUTIUM, 2013. x, 1248. ISBN 9788021441231.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyzika.
Authors HALLIDAY, David, Robert RESNICK and Jearl WALKER.
Translated by Petr Dub - Miroslav Černý - Jiří Komrska - Michal Lenc - Bohum.
Edition Druhé přepracované vydán. Brno, x, 1248, 2013.
Publisher VUTIUM
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 9788021441231
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:47.
Abstract
Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 45 kapitol je stejná: Výklad, ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je oproti předchozímu vydání nově rozdělena do dvou svazků.
PrintDisplayed: 25/9/2022 06:42