HLOUŠEK, Vít and Petr KANIOK. Strategic or Identity-Based Euroscepticism? The Euro Discourse of Vaclav Klaus. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2014, vol. 14, No 1, p. 35-60. ISSN 1582-456X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategic or Identity-Based Euroscepticism? The Euro Discourse of Vaclav Klaus
Name in Czech Strategický nebo identitní euroskepticismus? Diskurs Václava Klause o euru
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr KANIOK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Romanian Journal of Political Science, Societatea Academică din România, 2014, 1582-456X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.250
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073854
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000342178900002
Keywords (in Czech) Václav Klaus; Česká republika; euroskepticismus; kritická analýza diskursu
Keywords in English Vaclav Klaus; Czech Republic; Euroscepticism; critical discourse analysis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 27/10/2014 17:40.
Abstract
The aim of this paper is to investigate the discourse of Vaclav Klaus on European integration by analysing his discourse on the euro during his term of office as President of the Czech Republic. The authors apply critical discourse analysis to selected speeches by Klaus, using their findings to analyse Klaus's position on the euro and European integration through the conceptual lens of soft versus hard Euroscepticism and the difference between the strategic and ideological foundations of Klaus's views. The research confirms the expectation that a consistent, deeply ideological motivation lies behind Klaus's negligible concern for strategy, as well as finding a connection between national-conservative political and neoliberal economic streams in Klaus's political thought. The analysis also brings interesting insights into the debate over the concept of Euroscepticism.
Abstract (in Czech)
Cílem článku je zkoumat diskurs Václava Klause o evropské integraci prostřednictvím analýzy jeho postojů k euru v době, kdy byl presidentem České republiky. Autoři aplikují kritickou analýzu diskursu na vybrané Klausovy projevy a její výsledky používají ke zhodnocení Klausova postoje k euru a evropské integraci v rámci konceptů měkkého a tvrdého euroskepticismu a rozdílu mezi strategickým a ideologickým založením Klausových postojů. Výzkum potvrzuje očekávání, podle něhož za nedostatkem Klausova zájmu o strategii leží konzistentní, hluboce ideologická motivace spojující národně-konzervativní politické postoje s neoliberálními ekonomickými myšlenkami. Analýza také přináší relevantní vstupy do debaty o obecném konceptu euroskepticismu.
Links
GA13-24657S, research and development projectName: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/8/2021 10:36